رنگ طبیعی چشم شما چیست ؟
جنسیت خود را انتخاب کنید
در آینده دوست دارید چه کاره شوید ؟
وقتی که دوستتان ناراحت باشد، چگونه او را خوشحال می کنید؟
وقتی که دوستتان ناراحت باشد، چگونه او را خوشحال می کنید؟
مدت زمانی که صرف دوش گرفتن می کنید چقدر است ؟
چه چیزی برای شما با ارزش تر است؟
شما در قرعه کشی برنده شده اید. چطور آن را خرج می کنید؟
شما در قرعه کشی برنده شده اید. چطور آن را خرج می کنید؟
زندگی شما مثل ...
اگر بخواهید توجه کسی را به خود جلب کنید با کدام چشم به او چشمک می زنید ؟
تعطیلات خود را چگونه سپری می کنید؟
بیشتر شبیه کدام میوه هستید ؟
کدام رنگ برای شخصیت شما مناسب است؟